• اهدای نشان «سازمان الکترونیکی برگزیده» به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  • استقرار " نظام مدیریت فرآیندها " با هدف افزایش رضایتمندی مردم انجام شد

  • رونمایی از سامانه یکپارچه چند دبیرخانه ای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

  • چهارمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

Loading
  • اهدای نشان «سازمان الکترونیکی برگزیده» به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  • استقرار " نظام مدیریت فرآیندها " با هدف افزایش رضایتمندی مردم انجام شد

  • رونمایی از سامانه یکپارچه چند دبیرخانه ای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

  • چهارمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

Loading

تازه های کتابخانه

فهرست اخبار

صفحه ۱ از ۲۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »