• مهندسی مجدد فرآیندها و کمیته تغییر معاونت توسعه مدیریت و منابع

  • واحد نمایندگی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سواد کوه شمالی ایجاد می گردد

  • بررسی و اتخاذ تصمیمات مرتبط با مشکلات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

  • دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه الکامپ تأکید نمود: ارتقاء سطح خدمات رسانی و گسترش دولت الکترونیک در وزارت تعاون، کا

تازه های کتابخانه

فهرست اخبار

صفحه ۱ از ۱۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »