• سومین جلسه دوره آموزشی نقشه راه اصلاح نظام اداری با هدف تبیین برنامه ساختار و تشکیلات

  • چهارمین جلسه آموزشی نقشه راه اصلاح نظام اداری با رویکرد تبیین و تشریح اهداف برنامه های سرمایه انسانی

  • دومین جلسه دوره آموزشی نقشه راه اصلاح نظام اداری

  • اولین جلسه آموزشی "نقشه راه اصلاح نظام اداری"

Loading
  • سومین جلسه دوره آموزشی نقشه راه اصلاح نظام اداری با هدف تبیین برنامه ساختار و تشکیلات

  • چهارمین جلسه آموزشی نقشه راه اصلاح نظام اداری با رویکرد تبیین و تشریح اهداف برنامه های سرمایه انسانی

  • دومین جلسه دوره آموزشی نقشه راه اصلاح نظام اداری

  • اولین جلسه آموزشی "نقشه راه اصلاح نظام اداری"

Loading

تازه های کتابخانه

صفحه ۱ از ۲۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »
صفحه ۱ از ۲۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »