صفحه نخست » خدمات دولت الکترونیک » درگاه مجوزها » ستاد » معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

پروانه کار اتباع خارجی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز : اداره کل اشتغال اتباع خارجی
 واحد صدور مجوز   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12187
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir  
روند عملیاتی :  - درخواست کارفرما مبنی بر استفاده از خدمات نیروی کار خارجی، تکمیل مدارک مورد نیاز- ثبت اطلاعات تکمیلی در سامانه اشتغال اتباع خارجی، بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه ، صدور پروانه کار
- فایل مرتبط فایلی وجود ندارد شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز  
شرایط لازم : فرم اطلاعات تکمیلی، اطلاعات فردی، اطلاعات شغلی، کپی گذرنامه که مهر روادید ورود با حق کار در آن درج گردیده است. نامه درخواست کارفرما برای صدور پروانه کار، مدارک مورد نیاز دیگر بر اساس شغل تبعه درخواست می شود. کپی روزنامه رسمی و  
مدارک لازم : - اصل و تصویر گذرنامه
- تصویر آگهی روزنامه رسمی
- فرم اطلاعات تکمیلی
- فرم اطلاعات فردی
- فرم اطلاعات شغلی
- نامه درخواست کارفرما  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز : روادید ورود با حق کار برای صدور پروانه کار- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- اداره کل اشتغال اتباع خارجی( کارفرما باید قبل از دریافت مجوز اشتغال برای تبعه خارجی اجازه ورود به کشور برای انجام کار را از اداره کل اشتغال اتباع خارجی و یا واحدهای اجرایی در استانها دریافت نماید  
ضوابط خاص صدور مجوز : طبق دستورالعمل روش اجرایی ماده 129 قانون کار_ فصل دوم ماده 1تا 3  
مدت زمان صدور مجوز : 3 روز  
مدت اعتبار مجوز : 12 ماه  
هزینه صدور مجوز : 4000000  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز : دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها
 واحد صدور مجوز   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12188
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir  
روند عملیاتی :  مراجعه متقاضی به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط و ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز -بررسی اولیه پرونده متقاضی توسط استان مربوطه و ارسال اعلام نظر و مدارک به دفتر هدایت نیرو ی کار و کاریابی ها -مصاحبه فنی با متقاضی اخذ مجوز توسط دفتر هدایت نیروی کا ر و کاریابی ها -طرح در هیئت مرکزی ماده 7 -بررسی صلاحیت فردی متقاضی توسط مرکز حراست - واریز مبلغ 100000 ریال توسط متقاضی به حساب خزانه و ارائه رسید مربوطه -تهیه مکان مناسب کاریابی توسط متقاضی و تایید استان مربوطه -صدور مجوز توسط دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
- داشتن حداقل سن (30) سال تمام.
- نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.
- دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحاً دریکی ازرشته‌های مدیریت،علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی.
- تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.
- دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان).
- ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر.
- داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.
- اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.
- داشتن تسلط به یکی اززبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی‌های خارجی.  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- تصویر مدرک تحصیلی
- عکس پرسنلی
- تصویر اساسنامه
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- تصویر آگهی روزنامه رسمی
- درخواست متقاضی
- تصویر گواهی عدم اعتیاد
- اطلاعات تماس
- طرح توجیهی
- رزومه
- برنامه جامع عملیاتی
- کارت پایان خدمت سربازی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز : تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شـغلی بـدون داشتن پروانه کار
- آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
-الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
ب ـ داشتن حداقل سن (30) سال تمام.
پ ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.
ت ـ دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحاً دریکی ازرشته‌های مدیریت،علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.
ث ـ دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان).
ج ـ ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر.
چ ـ داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.
ح ـ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.
خ ـ داشتن تسلط به یکی اززبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی‌های خارجی
 
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : 100000  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز : دریافت مجوز مبلغ 100000ریال و تمدید 500000 ریال به حساب 2173121268000 امور مالیاتی  
نمونه مجوز صادر شده :  

روادید ورود با حق کار

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز : اداره کل اشتغال اتباع خارجی
 واحد صدور مجوز   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12187
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir  
روند عملیاتی :  درخواست کارفرما مبنی بر استفاده از نیروی کار خارجی، بهمراه فرم تکمیل شده و مستندات و مدارک مورد نیاز، تحویل آن به اداره کل اشتغال اتباع خارجی و واحدهای اجرایی مستقر در استانها، بررسی درخواستهاتوسط کارشناس، ارجاع به هیات فنی اشتغال، و تصمیم گیری در مورد درخواست روادید. صدور روادید با حق کار در صورت تایید هیات فنی اشتغال  
شرایط لازم : - فرم اطلاعات تکمیلی، اطلاعات شغلی و فردی.
- نامه درخواست کارفرما مبنی بر استفاده از خدمات تبعه خارجی
- کپی گذرنامه در صورت حضور در ایران
- مدارک مورد نیاز دیگر بر اساس شغل تبعه مشخص می شود.
- در خصوص اتباع دارای همسر ایرانی (کپی پروانه زناشویی از وزارت کشور و شناسنامه همسر ایرانی)  
مدارک لازم : - تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
- اصل و تصویر گذرنامه
- تصویر آگهی روزنامه رسمی
- درخواست متقاضی
- پروانه زناشویی از وزارت کشور و شناسنامه همسر ایرانی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز : با توجه به اینکه روادید ورود با حق کار به معنای اجازه ورود به کشور به تبعه، جهت اشتغال می باشد. بنابراین هیچگونه مجوز پیش نیازی قبل از روادید ورود با حق کار صادر نمی شود. و معمولا کارفرما قبل از ورود تبعه به کشور درخواست اجازه ورود با حق کار را به اداره کل اشتغال اتباع خارجی تقدیم میکند  
ضوابط خاص صدور مجوز : طبق ماده 120 و 121 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 3 ماه  
هزینه صدور مجوز :  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- اداره اشتغال
 واحد صدور مجوز   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- اداره اشتغال
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12189
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir  
روند عملیاتی :  - ارائه مدارک و مستندات عمومی متقاضیان مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی بر اساس ماده 5 "دستورالعمل ثبت و صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی
- ارائه مدارک تخصصی دریافت هر یک از فعالیت های مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با استناد به: مواد 6و7 برای فعالیت مشاوره کارآفرینی، مواد 8،9،10 برای فعالیت شتاب دهنده، مواد 11و 12 برای فعالیت فضای کاری مشترک و مواد 11 و 13 برای فضای کاری مشترک
- بررسی اولیه مدارک و مستندات متقاضیان در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و انجام استعلام های لازم
- بررسی شرایط متقاضیان دریافت مجوز در هیات فنی (موضوع ماده 2 دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی) و تایید یا رد درخواست متقاضیان دریافت مجوز
- صدور مجوز 2ساله برای متقاضیان تایید شده
- نظارت بر فعالیت مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی توسط ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان ها بر اساس چارچوب تعیین شده دفتر توسعه کارآفرینی
- ارسال گزارشات عملکردی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به هیات فنی استانی و دفتر توسعه کارآفرینی، توسط ادارات کل  
شرایط لازم : - متقاضی مجوز، باید شخصیت حقوقی غیر دولتی داشته و فعالیت های مورد تقاضا در اساسنامه آن درج شده باشد
- متقاضیان مجوز کافه می توانند شخصیت حقیقی غیر دولتی نیز داشته باشند
- عدم اشتغال تمام وقت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل متقاضی مجوز در نهاد های دولتی (به استثناء دانشگاه ها)
- متقاضیان مجوز جهت اخذ مجوز هر کدام از فعالیت ها، نیازمند ارائه مدارک تخصصی مورد نیاز هر فعالیت (مرکز مشاوره، شتاب دهنده، فضای کاری مشترک و کافه کارآفرینی) به دبیرخانه هیات فنی و اخذ تایید هیات فنی می باشند
- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان)
- تامین مکان متناسب با حوزه فعالیت و ارائه نشانی دقیق آن (با تایید هیات فنی)
- ارائه مدارک تخصصی دریافت هر یک از فعالیت های مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با استناد به: مواد 6و7 برای فعالیت مشاوره کارآفرینی، مواد 8،9،10 برای فعالیت شتاب دهنده، مواد 11و 12 برای فعالیت فضای کاری مشترک و مواد 11 و 13 برای فضای کاری مشترک  
مدارک لازم : - تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
- تصویر اساسنامه
- تصویر اظهارنامه ثبت شرکت
- تاییدیه صلاحیت فردی
- تصویر مدرک تحصیلی(برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز : - شخصیت حقوقی متقاضیان
- غیر دولتی بودن کادر فنی معرفی شده(به استثناء اعضای هیات علمی دانشگاه)
- عدم اشتغال نهادهای دولتی کادر فنی (به استثناء مراکز دانشگاهی)  
مدت زمان صدور مجوز : 20 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 روز  
هزینه صدور مجوز : 100 هزار ریال به منظور ابطال تمبر برای صدور مجوز  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

مشاغل خانگی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز دبیرخانه مشاغل خانگی
 واحد صدور مجوز   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- اداره اشتغال
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12190
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir  
روند عملیاتی :  - ثبت نام توسط متقاضی در سامانه مشاغل خانگی
- بررسی طرح توسط دستگاه(های) اجرایی ذیربط
- طرح در جلسه کارگروه اشتغال استان برای فعالیت های پشتیبانی
- کنترل و بررسی توسط اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان و صدور مجوز  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- حداقل سن بیست سال برای اشخاص پشتیبان
- نداشتن سابقه کیفری موثر به تأیید مراجع ذیصلاح (برای اشخاص پشتیبان )
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای متقاضیان مرد
- اقامت درمحل اجرای طرح ( برای افرادمستقل )
- حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط برای اشخاص پشتیبان
- ارائه گواهی آموزش و مهارت در رشته مورد نظر (دارای تاریخ اعتبار)
- ارائه گواهی سلامت برای متقاضیان رشته های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی
- تأمین سهم آورده متقاضی حداقل به میزان 20 سرمایه موردنیاز ایجاد رشته شغلی (برای اشخاص پشتیبان)
- داشتن ایده برای شروع فعالیت
- داشتن توانایی مدیریت برای اداره کسب و کار  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- تصویر کارت نظام وظیفه
- تصویر مدرک تحصیلی
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز : بررسی طرح کسب و کار متقاضی توسط دستگاههای اجرایی ذیربط و رشته شغلی مربوطه و در صورت تایید طرح مذکور به ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جهت نهایی شدن مجوز مشاغل خانگی ارسال می گردد  
مدت زمان صدور مجوز : 3 روز  
مدت اعتبار مجوز : مدت اعتبار مجوز برای رشته های ستاره دار ( صنایع غذایی - فرهنگی و هنری) 2 سال و برای سایر رشته ها 5 سال(60 ماه) می باشد  
هزینه صدور مجوز : 100 هزار ریال به منظور ابطال تمبر برای صدور مجوز  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز : دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها
 واحد صدور مجوز   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12188
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir  
روند عملیاتی :  مراجعه متقاضی به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط و ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز -بررسی اولیه پرونده متقاضی توسط استان مربوطه و ارسال اعلام نظر و مدارک به دفتر هدایت نیرو ی کار و کاریابی ها -مصاحبه فنی با متقاضی اخذ مجوز توسط دفتر هدایت نیروی کا ر و کاریابی ها -طرح در هیئت مرکزی ماده 7 -بررسی صلاحیت فردی متقاضی توسط مرکز حراست - واریز مبلغ 100000 ریال توسط متقاضی به حساب خزانه و ارائه رسید مربوطه -تهیه مکان مناسب کاریابی توسط متقاضی و تایید استان مربوطه -صدور مجوز توسط دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
- داشتن حداقل سن (30) سال تمام.
- نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.
- دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحاً دریکی ازرشته‌های مدیریت،علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی.
- تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.
- دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان).
- ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر.
- داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.
- اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.
- داشتن تسلط به یکی اززبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی‌های خارجی.  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- تصویر مدرک تحصیلی
- عکس پرسنلی
- تصویر اساسنامه
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- تصویر آگهی روزنامه رسمی
- درخواست متقاضی
- تصویر گواهی عدم اعتیاد
- طرح توجیهی
- کارت پایان خدمت سربازی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز : تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شـغلی بـدون داشتن پروانه کار
- آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
-الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
ب ـ داشتن حداقل سن (30) سال تمام.
پ ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.
ت ـ دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحاً دریکی ازرشته‌های مدیریت،علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.
ث ـ دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان).
ج ـ ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر.
چ ـ داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.
ح ـ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.
خ ـ داشتن تسلط به یکی اززبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی‌های خارجی
 
مدت زمان صدور مجوز : 60 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : 100000  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز : دریافت مجوز مبلغ 100000ریال و تمدید 500000 ریال به حساب 2173121268000 امور مالیاتی  
نمونه مجوز صادر شده :