موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت امور تعاون
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز معاونت امور تعاون
 واحد صدور مجوز   ادارت کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی
کد مجوز 10000307
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   TAAVONI. MCLS.GOV.IR  
روند عملیاتی :  متقاضی ضمن مراجعه به سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور و انتخاب گزینه تشکیل تعاونی نسبت به تکمیل فرم اولیه درخواست تشکیل تعاونی /اتحادیه اقدام و پس از ارسال فرم، کد رهگیری و رمز عبور به موبایل متقاضی پیامک می گردد. سپس با انتخاب گزینه پیگیری و ورود، کد ملی به عنوان نام کاربری و رمز عبور و کد پیگیری پیامک شده می تواند به محیط سامانه وارد شود و ادامه فرایند تشکیل را بدون نیاز به حضور در وزارت یا واحد های استانی یا شهرستانی تا صدور موافقتنامه تشکیل تعاونی ادامه دهد . پس از تکمیل و تایید فرآیند پیش بینی شده مجوز تشکیل تعاونی/ اتحادیه بصورت الکترونیکی صادر می گردد.  
شرایط لازم : - تکمیل اطلاعات درخواست تشکیل شرکت تعاونی / اتحادیه در سامانه
- بارگزاری مدارک شناسایی سه نفر بعنوان هیئت موسس شامل تصاویر شناسنامه، کارت ملی و یا گذرنامه، مدرک تعیین گننده وضعیت نظام وظیفه در سامانه
- تکمیل اطلاعات مربوط به هیئت موسس و معرفی نماینده هیئت موسس برای پیگیری امور در سامانه
- ارائه طرح تشکیل تعاونی در خصوص فعالیت شرکت تعاونی در شرف تاسیس
- تکمیل اساسنامه پیشنهادی در سامانه
- تکمیل اطلاعات بهره برداران / اعضا تعاونی / اتحادیه در سامانه  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- درخواست متقاضی
- تکمیل و ارسال فرم صورتجلسه اعضاء هیات موسس با امضائ موسسین
- اساسنامه پیشنهادی
- ارائه طرح توجیهی و فنی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - وضعیت نظام وظیفه
- اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال
- استعلام وضعیت کارمندی
- عدم سوء پیشینه
- استعلام تکمیل فرآیند پذیره نویسی و فهرست پذیره نویسان موسسات اعتباری
- برخورداری از سلامتی جسمی و روانی
- موافقت نامه اولیه تعاونی‌های سهامی عام جهت تإسیس موسسه اعتباری درقالب تعاونی سهامی عام  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز : - تکمیل بودن مدارک اعلام شده بند 2 و ورود اطلاعات اعلام شده در سایت مربوطه
- اخذ مجوز فعالیت از دستگاه مربوطه در خصوص آن دسته از فعالیتها که قبل از تشکیل شرکت نیاز به اخذ مجوز دستگاه ناظر را دارد.
- برای شرکتهای خاص ( مثلا تعاونی مسکن ادارات ) باید معرفی نامه شرکت /سازمان / نهاد مربوطه نیز لازم است .  
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 6 ماه  
هزینه صدور مجوز :  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :