اهداف و استراتژی ها

 • تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش پشتیبانی و زی ساخت فاوای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
 • توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات وزارتخانه با رعایت استانداردها ، شاخصها ، مدلهای اقتصادی توسعه ملی.
 • توسعه فناوری اطلاعات منطبق با اهداف و خط مشی‌های کلی وزارتخانه.
 • استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و اخذ گواهینام های استانداردISO/IEC 27001.
 • ایجاد شبکه اختصاصی وزارت متبوع در جهت ارتباط ستاد و مراکز استانی واحدهای تابعه مطابق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه.
 • توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم‌های کاربردی مورد نیاز دستگاه و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارایه خدمات لازم در این زمینه
 • برنامه‌ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز
 • نظارت بر خرید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای دستگاه اجرایی به منظور انطباق با سیاست‌های امنیتی حفاظتی و رفع اشکالات در عملکرد سیستم امنیتی
 • نصب و راه اندازی، نگهداری و استفاده از امکانات سخت‌افزاری و شبکه‌ای اعم از کامپیوترها و سایر تجهیزات و نرم‌افزارها،….
 • انجام امور تجزیه و تحلیل و شناخت نیازها و امکانات وزارتخانه برای پیاده سازی سخت افزار و سیستم های عامل و بسته های نرم افزاری متناسب با پیکربندی اصلی سیستم
 • تهیه بانک نرم افزاری جهت یکسان سازی نرم افزارهای عمومی کاربردی
 • پیاده سازی سیستم مکانیزاسیون پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری.
 • آموزش، رفع مشکل و برقراری ارتباط و انجام همکاری با سایر حوزه ها به منظور بهینه سازی شیوه استفاده از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری و پاسخگویی دقیق و سریع
 • پشتیبانی از شبکه های دولت (پیام و سامد)
 • نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان (Backup data ) از نرم افزار ها به صورت دوره ای و آرشیو آنها
 • تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارایه راه‌حل‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری، تهدیدات و ریسک‌ها
 • تعیین تجهیزات و فناوری‌های امنیتی و برق اضطراری مورد نیاز
 • حفاظت از دسترسی غیرمجاز به سرویس‌های شبکه
 • تعریف سطوح دسترسی کاربران به اطلاعات سیستم‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن با همکاری سایر واحدها
 • طراحی و پیاده سازی سیستم جامع مانیتورینگ در راستای پایش مستمر سرویس های ارائه شده و کاربردهای اجرایی اختصاصی وزارت متبوع .
 • ارتقای تجهیزات امنیتی و ذخیره سازی اطلاعات
 • توسعه و بهبود دانش فنی منابع انسانی وزارتخانه به منظور ارتقای بهره وری.
 • پیش بینی برنامه های آموزشی مورد نیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان واحد
 • اجرای کامل طرح مکاتبات اداری الکترونیکی (paperless ) در راستای ساماندهی و تسریع در مکاتبات اداری.
 • سازماندهی، پشتیبانی و به روزرسانی سیستم‌های اتوماسیون اداری و سایر سیستم‌های عمومی و اختصاصی و یکپارچه‌سازی آن‌ها
 • آگاهی کامل از تنظیمات سیستم های نرم افزاری، اتوماسیون اداری و سامانه های موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات مربوطه
 • آشنایی کاربردی با سیستم های نرم افزاری و اتوماسیون اداری موجود جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال کاربران
 • یکپارچه سازی و پشتیبانی نرم افزارهای عمومی مورد استفاده در وزارت متبوع.
 • مجازی سازی کلیه سرویس دهنده ها( Virtualization ) به منظور کاهش هزینه ها و افزایش امنیت و قابلیت اطمینان.