عملکرد

اهم اقدامات معاونت پشتیبانی و زیرساخت فاوا در سال 1396

• پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری از کلیه سیستم های کامپیوتری موجود
• بررسی و به کارگیری روش ها و راهکارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی
• نظارت بر خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب دربازار
• تحقیق، پژوهش و مطالعه و کسب آگاهی از سیستم¬های مختلف ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه راه حل های مناسب، بررسی محصولات و سیستم¬های موجود و پیشنهاد جایگزین¬های احتمالی به منظور بهبود روند کار سازمان
• پشتیبانی، آموزش، بروز رسانی و توسعه نرم افزارهای عمومی
• انعقاد قرارداد پشتیبانی، بروز رسانی و توسعه نرم افزارها
• بررسی سامانه ها جهت تهیه نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان
• بررسی سامانه ها جهت تهیه نرم افزار مدیریت جلسات
• بررسی سامانه ها جهت تهیه نرم افزار بیمه تکمیلی
• استقرار سامانه تجمیع اطلاعات پرسنلی استانها
• نظارت برعملکرد پیمانکاران پروژه¬های نرم افزاری عمومی
• برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری در واحدهای ستادی و اجرایی
• مستند سازی شبکه وزارتخانه و تهیه نقشه های گرافیکی
• مستند سازی برنامه پشتیبان گیری (افلاین – انلاین)
• بهبود و به روزرسانی زیرساخت مجازی سازی
• بهبود زیرساخت پشتیبان¬گیری
• نصب و راه اندازی فایروال شبکه داخلی
• برقراری سیستم Accounting و Internet shaping
• افزایش پهنای باند اینترنت