برنامه های در دست اقدام

برنامه های در دست اقدام


• بروز رسانی و توسعه نرم افزارهای عمومی
• به روز رسانی شناسنامه تجهیزات سخت افزاری در سامانه helpdesk
• پشتیبانی اتوماسیون مکاتبات اداری
• پشتیبانی پورتال اطلاع رسانی ستاد و ادارات اجرایی تابعه
• پشتیبانی سامانه های اداری - مالی (عمومی)
• پشتیبانی و نگهداری از شبکه های LAN و WAN
• پشتیبانی و نگهداری شبکه خصوصی مابین ستاد مراکز تابعه و استان ها
• پشتیبان گیری از اطلاعات
• پشتیبانی و مدیریت کاربران Domain و اینترنت
• انعقاد قراردادهای پشتیبانی با شرکتهای مجری
• مدیریت پهنای باند اینترنت مصرفی کاربران