اعضاء اتاق فکر

محمود برادران رئیس گروه تشکیلات
آرزو غضنفریان رئیس گروه بودجه
مختار قائدی رئیس گروه برنامه ریزی
امیر علی اُمی تحلیل گر سیستم
اکرم جعفری کارشناس مسئول فناوری اطلاعات اداری
نوشین ابراهیم زاده مسئول یادگیری الکترونیکی
زهرا سعید آذری کارشناس مسئول بهبود روش ها
بنفشه دین محمدی آذری کارشناس متخصص فرابری داده ها
ابوالفضل علی اکبری صومعه کارشناس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
ثریا سلطانی کارشناس نرم افزار
زهرا غلامی کارشناس فناوری اطلاعات اداری (شبکه و سخت افزار)
نسیم کاردگر برنامه نویس


مدیران مرکز خانم صادقی٬ آقای اردهه و آقای گیل در جلسات جمع بندی در اتاق فکر شرکت می نمایند.

جناب آقای کاویانی ریاست مرکز نیز به تناوب در جلسات مختلف در اتاق فکر حضور می یابند.