اخبار

کتاب " اشتغال غیر استاندارد در جهان : چالش ها و چشم انداز آینده"

کتاب " اشتغال غیر استاندارد در جهان : چالش ها و چشم انداز آینده"

معرفی کتاب:
به اطلاع می رساند کتاب " اشتغال غیر استاندارد در جهان : چالش ها و چشم انداز آینده" تالیف سازمان بین المللی کار با ترجمه محمدرضا سپهری و مرجانه سلطانی از انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی در کتابخانه مرکزی موجود می باشد.
محتوای کتاب در 6 فصل و 485 صفحه تنظیم شده است .
در پیشگفتار کتاب آمده است:
در ماه فوریه 2015، سازمان بین المللی کار نشست سه جانبه کارشناسان را، پس از شور و مشورت هیئت مدیره با دولت ها ، گروه های کارگری و کارفرمایی با موضوع اشکال غیراستاندارد اشتغال برگزار نمود تا طی چهار روز چالش هایی که اشکال غیر استاندارد اشتغال می توانند برای دستور کار شایسته ایجاد کنند، مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
در نتایج نشست مذکور،از کشورهای عضو،سازمان های کارگری و کارفرمایی خواسته شد تا راه حل های سیاست گذاری خود جهت رفع کمبودهای کارشایسته،به دلیل وجود اشکال غیر استاندارد اشتغال،را ارائه نمایند با این هدف که تمامی کارگران، صرف نظر از نوع اشتغال خود بتوانند از ثمرۀ کار شایسته بهره مند شوند. به ویژه از دولت ها و شرکای اجتماعی درخواست شد تا با تشریک مساعی اقداماتی را برای رسیدگی به شرایط نامناسب کار،حمایت از گذار موثر و واقعی به بازارکار ،ارتقاء کیفیت و عدم تبعیض ،تضمین پوشش های مناسب و کافی تامین اجتماعی برای همه، ترویج کارگاه های ایمن و سالم،ضمانت حقوق آزادی انجمن و مذاکرات دسته جمعی ،بهبود بازرسی کار و پرداختن به اشکال بسیار ناایمن اشتغال و مخدوش کننده حقوق بنیادین در کار به مورد اجرا گذارند.مقرر گردید این تلاش ها از طریق دبیرخانه سازمان بین المللی کار مورد حمایت قرار گیرند. بخش عمدۀ این حمایت ها ارتقاء دانش و معرفی این موضوع مهم در دنیای کار است. این کتاب بخشی از همین تلاش است که تمهیدات انجام شده برای نشست کارشناسی 2015،یافته های انواع مطالعات و تحقیقات در زمینه جنبه های اقتصادی و حقوقی اشکال غیراستاندارد اشتغال در سرتاسر جهان و نیز موضوعات خاص با اهمیت از جمله تاثیر آن بر بنگاه ها و حفاظت فنی و بهداشت کار در اینجا ارائه می شود.
کتاب حاضر همچنین نتیجه بخشی از فعالیت دفتر بین المللی کار درحمایت از ابتکار سده سازمان در زمینه آینده کار است. تغییرات در دنیای کار چالش جدیدی را مطرح و چالش های قبلی را دشوارتر کرده است ؛ از این رو اگر سازمان می خواهد به طور موثر به این گونه چالش ها پاسخ دهد و ماموریت خود را برای عدالت اجتماعی در دومین سده عمر سازمان دنبال کند باید خود را کاملا مهیا کند.
همکاران محترم ضمن مطالعه فهرست مندرجات جهت مطالعه کتاب می توانند به کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند.

۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۲
تعداد بازدید : ۲۹۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید