اخبار

نابرابری و امنیت در سطوح خرد و کلان : بررسی نظری و تجربی

نابرابری و امنیت در سطوح خرد و کلان : بررسی نظری و تجربی

معرفی کتاب:
به اطلاع می رساند کتاب " نابرابری و امنیت در سطوح خرد و کلان : بررسی نظری و تجربی" تالیف سعید گودرزی و نورالدین اله دادی از انتشارات اندیشه احسان در کتابخانه مرکزی موجود می باشد.
محتوای کتاب در 6 فصل و 409 صفحه تنظیم شده است .
در پیشگفتار کتاب آمده است:
در اثر حاضر، سعی شده به مساله ی امنیت از منظر نابرابری در دو بعد ذهنی وعینی پرداخته شود. کتاب در شش فصل تنظیم شده است.
در فصل اول که تحت عنوان «فضای مفهومی نابرابری» ار آن یاد شده، ابتدا نابرابری و انواع آن تشریح شده، سپس در مورد نابرابری منطقه ای در ایران بحث شده است.
درفصل دوم از فضای مفهومی امنیت بحث شده است. در این فصل در ابتدا به تعریف امنیت و ابعاد آن پرداخته شده است. سپس به تفاوت احساس امنیت با ترس از جرم، احساس خطر و احساس ناامنی و تاثیر متغیر های اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مذهب، جنسیت و نقش پلیس بر امنیت پرداخته شده است.
فصل سوم به نظریه های متفکرانی چون مارکس، دورکیم، وبر، دارندورف، لنسکی، وسترگارد، رسلر، پارکین، گیدنز و بلاو در مورد نابرابری پرداخته شده است.
در فصل چهارم دیدگاه های مکاتب و نظریه پردازان به امنیت ارائه شده است. در بخش دیدگاه ها، به نظریه های نیازهای انسانی،آسیب پذیری، تجربه ی قربانی شدن، برساخت گرایی، مکتب کنش متقابل نمادین، مکتب کپنهاک، پست مدرن، اثبات گرایی، فرا اثبات گرایی و نظریه ی انتقادی پرداخته شده است. در بخش نظریه پردازان نیز به نظریه های مازلو، کنت، مارکس، دورکیم،پارسونز، مرتون، موهن، گیدنز، بوردیو و بک در مورد امنیت پرداخته شده است.
درفصل پنجم به تعدادی از تحقیق های تجربی داخلی و خارجی که به بررسی تاثیر نابرابری بر امنیت پرداخته اند، اشاره گردیده است.
در فصل ششم نیز تحقیقی تجربی درمورد تاثیر نابرابری بر امنیت در سطوح خرد و کلان ارائه شده است. این تحقیق، افراد 15 سال به بالای پنج استان اصفهان، کردستان، لرستان، خوزستان و تهران بوده است، که دراین سطوح از روشی پیمایشی مقطعی استفاده شده است. و در سطح کلان نیز، جامعه ی آماری تحقیق 31 استان کشور بود، که در این سطح از روش تحلیل آمارهای موجود استفاده شده است.
همکاران محترم ضمن مطالعه فهرست مندرجات جهت مطالعه کتاب می توانند به کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند.

 

 

۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۷
تعداد بازدید : ۱۶۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید