عملکرد

 

4ماهه اول سال 1395
            1. اتصال به شبکه ملی اطلاعات مطابق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه
            2. برقراری ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس بر روی بستر MPLS نقطه به نقطه
            3. یکپارچه سازی نرم افزاری حوزه اداری و مالی(پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، آموزش، تشکیلات)
            4. طراحی و توسعه شبکه LAN ، WAN
            5. ارتقاء سطح امنیت شبکه
            6. توسعه و بروزرسانی سیستمهای سخت افزاری و تجهیزات جانبی
            7. مانیتورینگ و کنترل مستمر کاربران، سیستمها و شبکه های ارتباطی
            8. تهیه فایلهایbackup بصورت مستمر از کلیه داده ها مطابق دستورالعملهای پدافند غیرعامل
            9. پشتیبانی از کلیه نرم افزارهای عمومی، سخت افزار ها، سرورها ، تجهیزات شبکه و خطوط ارتباطی

10. استفاده از تجهیزات ذخیره سازی پیشرفته

11.مکانیزه کردن فرآیند پشتیبانی سخت افزاری

12.تجهیز و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس بصورت همزمان با واحدهای اجرایی و سازمانهای تابعه

13.ساماندهی سخت افزار pc، printer، scanner

14. تهیه و یکپارچه سازی سیستم هایی نرم افزاری نظیر انبار، اموال، تدارکات، رفاه و نظام پیشنهادات

15.طراحی و پیاده سازی نسخه سازگار با موبایل و تبلت پورتال وزارتخانه

 

 

سال 1394
            1. یکپارچه سازی نرم افزاری حوزه اداری و مالی(پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، آموزش، تشکیلات)
            2.  طراحی و توسعه شبکه LAN ، WAN
            3. ارتقاء سطح امنیت شبکه
            4. توسعه و بروزرسانی سیستمهای سخت افزاری و تجهیزات جانبی
            5. مانیتورینگ و کنترل مستمر کاربران، سیستمها و شبکه های ارتباطی
            6. تهیه فایلهای backup بصورت مستمر از کلیه داده ها مطابق دستورالعملهای پدافند غیرعامل
            7. پشتیبانی از کلیه نرم افزارهای عمومی، سخت افزار ها، سرورها ، تجهیزات شبکه و خطوط ارتباطی

سال 1393
            1. تجهیز و استاندارد سازی دیتا سنتر وزارت متبوع

2. ایجاد شبکه خصوصی مابین ستاد، ادارات کل اجرایی مراکز استانها و سازمانهای تابعه به منظور انتقال اطلاعات و استفاده از نرم افزارهای متمرکز
3. یکپارچه سازی پورتال رسمی وزارت متبوع و واحدهای ستادی و استانی

4. یکپارچه سازی نرم افزاری حوزه اداری و مالی(پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، آموزش، تشکیلات)
5. طراحی و توسعه شبکه LAN ، WAN
6. ارتقاء سطح امنیت شبکه
7. توسعه و بروزرسانی سیستمهای سخت افزاری و تجهیزات جانبی
8. مانیتورینگ و کنترل مستمر کاربران، سیستمها و شبکه های ارتباطی
9. تهیه فایلهای backup بصورت مستمر از کلیه داده ها مطابق دستورالعملهای پدافند غیرعامل
10. پشتیبانی از کلیه نرم افزارهای عمومی، سخت افزار ها، سرورها ، تجهیزات شبکه و خطوط ارتباطی

11. راه اندازی تجهیزات Web Application 

سال 1392

  1. پشتیبانی فنی روزانه نرم افزاری و سخت افزاری سیستم ها در ساختمانهای وزارتخانه
  2. پشتیبانی از شبکه های دولت (پیام و سامد)
  3. میزبانی سامانه ها و پورتال های وزات متبوع و ادارت کل اجرایی .
  4. تجهیز و ایمن سازی کلیه کامپیوتر ها، سرورها وتجهیزات شبکه با توجه به تکنولوژی روز .
  5. نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان (Backup data ) از نرم افزار ها به صورت دوره ای و آرشیو آنها
  6. مدیریت کاربران شبکه و تهیه گزارشات مربوطه به درخواست مدیران ذیربط.
  7. اجرای طرح بدون کاغذ (paperless ) ومدیریت و ساماندهی سخت افزارهای واحد اداری در این راستا .
  8. ارائه آموزش های لازم به کاربران سیستم های کامپیوتری در حوزه وزارت متبوع .
  9. پیگیری تجهیز و ساماندهی مرکز داده (Data Center ) بر مبنای استانداردهای پذیرفته شده.
  10. انجام پیگیری هایی در زمینه پیاده سازی شبکه اختصاصی وزارت متبوع جهت ارتباط ستاد با مراکز استانی و واحد های تابعه از طریق خطوط MPLS.