صفحه نخست » تشکیلات وزارت متبوع » حوزه وزارتی » مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

  • مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی [رئیس مرکز]
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی - رئیس مرکز

چارت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی98