شرح وظایف معاونت امور اقتصادی


تاریخ بروزرسانی : ۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۵۹

  • معاونت امور اقتصادی [معاون وزیر]
    • دفتر برنامه ریزی اقتصادی [مدیر کل]
    • دفتر هماهنگی امور اقتصادی [مدیر کل]
    • دفتر نظارت و ارزیابی [مدیر کل]
دفتر برنامه ریزی اقتصادی - مدیر کل

معاونت اقتصادی