شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی


تاریخ بروزرسانی : ۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

  • معاونت فرهنگی اجتماعی [معاون وزیر]
معاونت فرهنگی اجتماعی - معاون وزیر

معاونت فرهنگی و اجتماعی