شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی


تاریخ بروزرسانی : ۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

  • معاونت فرهنگی اجتماعی [معاون وزیر]
    • اداره کل اموراجتماعی [مدیر کل]
    • دفترامور فرهنگی [مدیر کل]
    • اداره کل امور ورزشی [مدیر کل]
اداره کل امور ورزشی - مدیر کل

معاونت فرهنگی و اجتماعی