معرفی مدیران

  

1

دکتر علی ربیعی

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعیدکتر فیروزآبادی

ابوالحسن فیروآبادی

قائم مقام وزیر 

تلفن مستقیم:665800157
فاکس :66580109

معاونین وزیر و روسای سازمانهای تابعه

noorbakhsh بازوند
صادقی فر تقی زاده

 

3

 

noorolahzadeh
سید تقی نوربخش
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

تلفن مستقیم:

فاکس :66580612
 
نصراله بازوند
معاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن مستقیم:66580050
فاکس :66580133

ابراهیم صادقی فر

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن مستقیم:88520133
فاکس :88520117
جمشید تقی زاده
معاون امور مجلس؛ حقوقی و استانها
تلفن مستقیم:
88973686-88973685 
فاکس :88955108
احمد مشیریان
معاون روابط کار

تلفن مستقیم:66580100
فاکس :66580077 
    اصغرنورالله زاده

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 

تلفن مستقیم:2-66484601
فاکس :66484605

miradi عیسی منصوری دکتر کبیر محمدرضا رستمی 111
احمد میدری
معاون رفاه اجتماعی

تلفن مستقیم:66580025 فاکس :66580134

عیسی منصوری
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال

تلفن مستقیم:

فاکس:

دکتر محمد جواد کبیر 

مدیرعامل

سازمان بیمه سلامت ایران

تلفن مستقیم : 22856578

فاکس : 22856576

محمد رضا رستمی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر
 
تلفن مستقیم: 88340261
 
فاکس :88341294
 محمد ضا سپهری
رئیس موسسه کار
و تامین جتماعی تلفن مستقیم:66555463فاکس :22589793
دکتر سید امیر حسینی
رییس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری

تلفن مستقیم:88214124

فاکس: 88210744

سید حمید کلانتری دکتر حجت اله میرزایی bandpey دکتراسلامیان سازگارنژاد
 

سید حمید کلانتری

معاون امور تعاون

تلفن مستقیم:88520129

فاکس :88520097

دکتر حجت اله میرزایی

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

 تلفن مستقیم:64492802

فاکس :

انوشیروان محسنی بندپی

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور

تلفن مستقیم:66706974

فاکس :

محمود اسلامیان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور

تلفن مستقیم:

فاکس :88967095

محمدامین سازگارنژاد

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

تلفن مستقیم:66583504 و66583505

فاکس :66583503 


ادارات کل مستقل

صادقی فر
کاویانی مجتهدزاده     tahaee
ابراهیم صادقی فر
مشاور وزیر و مدیردفتر وزارتی

تلفن مستقیم:66580168
فاکس :66580081
 محمدرضا کاویانی مشاور وزیر و رئیس مرکز
نوسازی،تحول اداری و بودجه
تلفن مستقیم:66580151
فاکس :66580139
 رضا شریعت مشاور وزیر ومدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
تلفن مستقیم:66580003
فاکس :66580124
عباس مجتهدزاده
مشاور وزیر و رییس مرکز حراست

تلفن مستقیم:66580141
 
فاکس :66580156
روزبه کردون
مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی

تلفن مستقیم:66580166

فاکس :66580055

سید علی اکبر طاهایی مشاور وزیر و بازرس ویژه وزیر

 
 


 


مشاورین و موسسات عالی آموزش
 

s  

وحیده نگین

فرهاد شیخی    مرتضی ماندنی

ابولقاسم سرحدی زاده

مشاور وزیر 

تلفن مستقیم:
فاکس : 

محمد فاضلی

  مشاور وزیر  

وحیده نگین

مشاور وزیر در امور بانوان

تلفن مستقیم:

فاکس :  

فرهاد شیخی

مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 

تلفن مستقیم:66580012

فاکس :66580077

منوچهر یزدانی
مشاو وزیر در امور تعاون

تلفن مستقیم:88520094  

فاکس :

مرتضی ماندنی

دستیار ویژه وزیر

تلفن مستقیم:

فاکس:

محمدرضا قرائتی

  حسینی نیا taii
محمود علی محمدی
مشار وزیر در امور معلولین
تلفن مستقیم:88654108 

محمدرضا قرائتی
مشاور وزیر در امور رسانه ای
تلفن مستقیم:64492506

فاکس :66580055

حسن حاجیلاری
مشاور وزیر در امور سرمایه گذاری و اشتغال

تلفن مستقیم:66580068 

 فاکس : 

سیدحسن هفده تن مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور بین الملل تلفن مستقیم:88977415

فاکس :88951536

غلامحسین حسینی نیا
مشاور وزیر سرپرست آموزش عالی علمی کاربردی مهارت

حسن طایی

مشاور وزیر در امور اقتصادی

تلفن مستقیم:66580152 فاکس :66580133

 

1

 

         

ملک محمد نجفی

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

تلفن: 88551377

فاکس: 5-88551371

         
 
 


مدیران کل ستادی

یوسفی اکبر یوسفی  
مدیرکل پشتیبانی
تلفن مستقیم:66580114
فاکس :66580009  

اسماعیل ظریفی آزاد
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت

بر روابط کار و نظام های جبران خدمت
تلفن مستقیم:66580116
فاکس :66580116

 

بی نظیر جلالی

مدیرکل دفتر امور فرهنگی

تلفن مستقیم:88520157
فاکس :88520144

علاءالدین ازوجی

مشاور وزیر و سرپرست توسعه اشتغال
و سیاستگذاری بازار کار
تلفن مستقیم:66580087
فاکس :66580079

مظفری علی مظفری
مدیرکل بازرسی کار
تلفن مستقیم:66580163
فاکس :66580086
کریم یاوری
مدیرکل حمایت از  مشاغل و بیمه بیکاری
تلفن مستقیم:64492313
فاکس :64492248

sefvati amin

داوود صفوتی امین 

مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی
تلفن مستقیم:66580165
فاکس :66580169

 
 

جواد رمضی

جواد رمضی 

مدیر کل امور ورزشی

تلفن مستقیم:88967054
فاکس :88967057
 


اکبر نیامحمد اکبرنیا
 
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها
تلفن مستقیم:66580001
فاکس :66580059

1

حسن محمد صادقیان
مدیرکل دفتر اموراجتماعی
تلفن مستقیم:88520114
فاکس :88520121

علیرضا  ولی پور
مدیرکل دفتر امور حقوقی
تلفن مستقیم:88969881
فاکس :88969882

ریاحی

 پریسا ریاحی 
 مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینان و

بهره وری نیروی کار
تلفن مستقیم:64492378-2474

فاکس :66580082    

3

فرزاد یوسفی
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی 
تلفن مستقیم:66580056
فاکس: 66580137

معتمدی

 حسن معتمدی

ذیحساب و

مدیرکل امور مالی
تلفن مستقیم:66580107
فاکس :66580160

  

  

 

عباس گرگی

رئیس مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
تلفن مستقیم:66695980
فاکس: 66631050


سید نعمت ا.. میرفلاح نصیری
رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی تعاون و رفاه اجتماعی
تلفن مستقیم: 88955033
فاکس :

علی اقبالی
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی
تلفن مستقیم:88977829
فاکس :88977830محمودرضا مشایخی

مدیرکل امور مجلس
تلفن مستقیم:88977829
فاکس :88977830


علیرضا ناطقی
مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی
 
تلفن مستقیم:66580153
فاکس: 66580087
 
رستمی 
احد رستمی
 
مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعی
تلن مستقیم:66580023
فاس :64492845  
 
 

مدر کل دفر امور آسیب های اجتماعی
تلفن مستقیم: 66580130
فاکس:64492740
 
 
hanif خلیل حنیف
مدیر کل امور استانها 
تلفن مستقیم:88951528
فاکس: 88977415
رستمیحمداله رستمی
 

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی
تلفن مستقیم:88520064

فاکس :88520076

 

 

مریم السادات میر مالک ثانی

سرپرست دفتر امور حمایتی و توانمند سازی

تلفن مستقیم:66580079
فاکس :64492756

البرز محمدی
مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی
تلفن مستقیم: 66580075
فاکس :66580021

یعقوب رستمی
مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی
تلفن مستقیم:

66580028

فاکس : 66580080


کاظم میکائیلی

سرپرست دفتر بیمه های سلامت
تلفن مستقیم: 66580069
فاکس :64492842  

sma
 
سید محمود اکرم
مدیرکل بودجه

تلفن مستقیم:66580104
فاکس: 64492415

گرجی

اسماعیل گرجی پور

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی
تلفن مستقیم: 66580162
فاکس :64492637

 
ناصر شیخی ناصر شیخی

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

تلفن مستقیم: 66580028

فاکس : 64492261

مجید لطفعلی خانی

مجید لطفعلی خانی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی

تلفن مستقیم: 64492401