1

دکتر علی ربیعی
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

 دکتر فیروزآبادی   

ابوالحسن فیروآبادی

قائم مقام وزیر 

تلفن مستقیم:665800157
فاکس :66580109

معاونین وزیر و روسای سازمانهای تابعه

 

noorbakhsh   ملک ممد نجفی دکتر حیدریان  تقی زاده efdahtan  noorolahzadeh 
سید تقی نوربخش
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
تلفن مستقیم:
فاکس :66580612
ملک محمد نجفی
معاو توسعه مدیریت و منابع
تلفن مستقیم:66580050
فاکس :66580133

محمد مهدی حیدریان 

معاون فرهنگی و اجتماعی

تلفن مستقیم:88520133
فاکس :88520117
جمشید تقی زاده
معاون امور مجلس؛ حقوقی و استانها
تلفن مستقیم:
88973686-88973685 
فاکس :88955108
سید حسن هفده تن
معاون روابط کار
تلفن مستقیم:66580100
فاکس :66580057
 
    اصغرنورالله زاده

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 

تلفن مستقیم:2-66484601
فاکس :66484605

 miradi  عیسی منصوری دکتر کبیر محمدرضا رستمی    
احمد میدری
معاون رفاه اجتماعی
تلفن مستقیم:66580025 فاکس :66580134

عیسی منصوری
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال

تلفن مستقیم:

فاکس:

دکتر محمد جواد کبیر 

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران

تلفن مستقیم : 22856578

فاکس : 22856576

محمد رضا رستمی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر
تلفن مستقیم: 88340261
فاکس :88341294
 محمد ضا سپهری
رئیس موسسه کار
و تامین جتماعی
تلفن مستقیم:66555463فاکس :22589793

محمدتقی حسینی

قائم مقام وزیر درامور
بین الملل
تلفن مستقیم:88967051
فاکس :88520081
سید حمید کلانتری     bandpey دکتراسلامیان   سازگارنژاد  
 

سید حمید کلانتری

معاون امور تعاون

تلفن مستقیم:88520129

فاکس :88520097

 

 معاون امور اقتصادی  

تلفن مستقیم:6658007

فاکس :64492504

انوشیروان محسنی بندپی

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور

تلفن مستقیم:66706974

فاکس :

محمود اسلامیان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور

تلفن مستقیم:

فاکس :88967095

محمدامین سازگارنژاد

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

تلفن مستقیم:66583504 و66583505

فاکس :66583503

 

 

 

 

ادارات کل مستقل

صادقی فر  کاویانی       مجتهدزاده     محمدرضا قرائتی   tahaee
ابراهیم صادقی فر
مشاور وزیر و مدیردفتر وزارتی
تلفن مستقیم:66580168
فاکس :66580081
 محمدرضا کاویانی مشاور وزیر و رئیس مرکز
نوسازی،تحول اداری و بودجه
تلفن مستقیم:66580151
فاکس :66580139
 رضا شریعت مشاور وزیر ومدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
تلفن مستقیم:66580003
فاکس :66580124
عباس مجتهدزاده
مشاور وزیر و رییس مرکز حراست
تلفن مستقیم:66580141
فاکس :66580156
محمدرضا قرائتی
مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی
تلفن مستقیم:66580166
فاکس :66580055

سید علی اکبر طاهایی
مشاور وزیر و بازرس ویژه وزیر

 

 

 

 

مشاورین و موسسات عالی آموزش
 

s   

وحیده نگین

فرهاد شیخی     مرتضی ماندنی

ابولقاسم سرحدی زاده

مشاور وزیر 

تلفن مستقیم:
فاکس : 

محمد فاضلی

  مشاور وزیر  

وحیده نگین

مشاور وزیر در امور بانوان و رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی

تلفن مستقیم:

فاکس :  

فرهاد شیخی

مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 

تلفن مستقیم:66580012

فاکس :66580077

منوچهر یزدانی
مشاو وزیر در امور تعاون

تلفن مستقیم:88520094  

فاکس :

مرتضی ماندنی

دستیار ویژه وزیر

تلفن مستقیم:

فاکس:

   ramezani

 

  حسینی نیا  taii

محمود علی محمدی
مشار وزیر در امور معلولین
تلفن مستقیم:88654108
 

بیژن رمضانی
مشاور وزیر در امور رسانه ای
تلفن مستقیم:64492506

فاکس :66580055

حسن حاجیلاری
مشاور وزیر در امور سرمایه گذاری و اشتغال

تلفن مستقیم:66580068 

 فاکس : 
  غلامحسین حسینی نیا
مشاور وزیر سرپرست آموزش عالی علمی کاربردی مهارت

حسن طایی

مشاور وزیر در امور اقتصادی

تلفن مستقیم:66580152 فاکس :66580133

 
 

 

مدیران کل ستادی

 

یوسفی  
اکبر یوسفی
 
مدیرکل پشتیبانی
تلفن مستقیم:66580114
فاکس :66580009
 

اسماعیل ظریفی آزاد
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت
تلفن مستقیم:66580116
فاکس :66580116

نورانی

مدیرکل دفتر امور فرهنگی

تلفن مستقیم:88520157
فاکس :88520144

 
محمدرضا کارگر
مدیرکل توسعه اشتغال
و سیاستگذاری بازار کار
تلفن مستقیم:66580087
فاکس :66580079

محمد اصابتی 
مدیرکل بازرسی کار
تلفن مستقیم:66580163
فاکس :66580086

کریم یاوری
مدیرکل حمایت از  مشاغل و بیمه بیکاری
تلفن مستقیم:66580164
فاکس :66580057

sefvati amin

داوود صفوتی امین 

مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی
تلفن مستقیم:66580165
فاکس :66580169

 

پرویز محمدی

مدیر کل امور ورزشی
تلفن مستقیم:88967054
فاکس :88967057

vaghfi 
وقفی
سرپرست دفتر امور بین الملل
تلفن مستقیم:88977415
فاکس :88951536
اکبر نیا  
محمد اکبرنیا
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها
تلفن مستقیم:66580001
فاکس :66580059

غلامرضا بستان منش 
مدیرکل دفتر اموراجتماعی
تلفن مستقیم:88977823
فاکس :88977824

علیرضا  ولی پور
مدیرکل دفتر امور حقوقی
تلفن مستقیم:88969881
فاکس :88969882
ریاحی
پریسا ریاحی 

مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینان و

بهره وری نیروی کار
تلفن مستقیم:64492378-2474

فاکس :66580082   
nazari
دلاور نظری
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی 
تلفن مستقیم:66580056
فاکس: 66580137

  

 

 

کامبیز خزلی
ذیحساب و مدیرکل امور مالی
تلفن مستقیم:66580107
فاکس :66580160

  

 

 

علی مظفری 

رئیس مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
تلفن مستقیم:66695980
فاکس: 66631050


سید نعمت ا.. میرفلاح نصیری
رئیس مرکز آمار و اطلاعات بازار کار؛ تعاون و رفاه اجتماعی
تلفن مستقیم: 88955033
فاکس :

علی اقبالی
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی
تلفن مستقیم:88977829
فاکس :88977830محمودرضا مشایخی

مدیرکل امور مجلس
تلفن مستقیم:88977829
فاکس :88977830


علیرضا ناطقی
مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی
تلفن مستقیم:66580153
فاکس: 66580087
رستمی 
احد رستمی
مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعی
تلن مستقیم:66580023
فاس :64492845
 
 
روزبه کردونی
مدر کل دفر امور آسیب های اجتماعی
تلفن مستقیم: 66580130
فاکس:64492740
hanif 
خلیل حنیف
مدیر کل امور استانها 
تلفن مستقیم:88951528
فاکس: 88977415
رستمی 
حمداله رستمی

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی
تلفن مستقیم:88520064

فاکس :88520076

تاج الدین 

عبدالرحیم تاج الدین 

مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمند سازی

تلفن مستقیم:66580079
فاکس :64492756


البرز محمدی
مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی
تلفن مستقیم:66580075
فاکس :66580021

احمد بیگدلی شاملو
مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی
تلفن مستقیم:66580028
فاکس : 66580080

dr.majlesi 

امیر مجلسی
مدیرکل دفتر بیمه های سلامت
تلفن مستقیم: 66580069

فاکس :64492842  

sma
سید محمود اکرم
مدیرکل بودجه
تلفن مستقیم:66580104
فاکس: 64492415

گرجی 

اسماعیل گرجی پور

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی
تلفن مستقیم: 66580162

فاکس :64492637