شرح وظایف معاونت روابط کار


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۲۰

  • معاونت روابط کار [معاون وزیر]

معاونت روابط کار