شرح وظایف معاونت رفاه اجتماعی


تاریخ بروزرسانی : ۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۵

  • معاونت رفاه اجتماعی [معاون وزیر]
معاونت رفاه اجتماعی - معاون وزیر

معاونت رفاه اجتماعی