شرح وظایف معاونت رفاه اجتماعی


تاریخ بروزرسانی : ۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۵

 • معاونت رفاه اجتماعی [معاون وزیر]
  • دفتر مطالعات رفاه اجتماعی [مدیر کل]
  • دفتر بیمه های اجتماعی [مدیر کل]
  • دفتر امور آسیبهای اجتماعی [مدیر کل]
  • دفتر بیمه های سلامت [مدیر کل]
  • دفتر حمایتی و توانمندسازی [مدیر کل]
دفتر بیمه های سلامت - مدیر کل

معاونت رفاه اجتماعی