شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع


تاریخ بروزرسانی : ۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۵۹

 • معاونت توسعه مدیریت و منابع [معاون وزیر]
  • اداره مدیریت بحران
  • اداره کل توسعه منابع انسانی [مدیر کل]
  • اداره کل امور مالی و ذیحسابی [ذیحساب و مدیر کل]
  • اداره کل پشتیبانی [مدیر کل]
  • دفتر بودجه [مدیر کل]
اداره کل توسعه منابع انسانی - مدیر کل

معاونت توسعه مدیریت و منابع